Prava i obaveze građana u vreme epidemije/pandemije

Svetska zdravstvena organizacija je 11. marta 2020. godine proglasila pandemiju COVID-19 (korona virus) i dala jasne instrukcije kako bi trebalo da se ponašamo u narednom periodu.

U skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije i širenja COVID-19 u Republici Srbiji Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ (Batut) svakodnevno objavljuje izveštaje o broju testiranih i potvrđenih slučajeva COVID-19.  

Ministarstvo zdravlja na svojoj internet stranici ima poseban odeljak za informacije o COVID-19 u kojem možete pronaći izveštaj o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i brojeve telefona za:

  1. Specijalni broj Ministarstva zdravlja za pitanja u vezi sa korona virusom
  2. Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ za pitanja u vezi sa korona virusom
  3. Domove zdravlja u Republici Srbiji koji vam mogu dati informacije o korona virusu
  4. Posebne centre u gradovima i opštinama gde vam preko telefona mogu dati informacije o korona virusu
  5. Epidemiološke službe za Republiku Srbiju
  6. Psihosocijalnu pomoć i posebne telefone Instituta za mentalno zdravlje

Kada su u pitanju prava i obaveze građana u vreme epidemije/pandemije i vanrednog stanja proglašenog zbog COVID-19 veoma je važno da budete upoznati sa osnovnim propisima kako biste zaštitili sebe i druge. Zbog toga smo za vas pripremili nekoliko dokumenata koji predstavljaju kratka uputstva.

Šta sve moramo i možemo u vreme epidemije/pandemije

Radna prava u vreme pandemije COVID-19

Trijaža pacijenata za COVID-19

Šta je samoizolacija, a šta kućna izolacija?

Vanredno stanje ili vanredna situacija

Obaveza izdržavanja u vreme COVID-19

Volontiranje

Koliko su sigurni podaci o zdravstvenom stanju pacijenata u vreme COVID-19?

Izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti