Vizija i misija

Misija Pravnog skenera je da unapredi zaštitu ljudskih prava, doprinese efikasnijem radu organa pred kojima građani i građanske mogu ostvariti svoja prava i da svojim predlozima utiče na promenu sistema u skladu sa razvojem društva.

Pravni skener teži većoj transparentnosti svih organa i ustanova koji služe građanima i građankama. Posebnu ulogu Pravni skener ima u razvoju oblasti medicinskog prava i zdravstvene zaštite.

Naše delovanje podrazumeva dva vrste aktivnosti:

  1. Preventivno delovanje koje je usmereno na uočavanje i identifikaciju problema u cilju sprečavanja nastanka povrede prava.
  2. Korektivno delovanje koje je usmereno na pružanje pro bono pravne pomoći građanima i građankama kojima su povređena prava u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite. Ističemo da je besplatna pravna pomoć dostupna svima bez obzira na pol, starost, versku ili nacionalnu pripadnost. Na ovaj način se aktivno zalažemo za potpunu zabranu diskriminacije.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email