Monitoring domova zdravlja u Srbiji

Projekat „Monitoring domova zdravlja u Srbiji” predstavlja analizu rada ustanova
primarne zdravstvene zaštite u Srbiji na slučajnom i reprezentativnom uzorku jedinica
primarne zdravstvene zaštite.

Predmet monitoringa su domovi zdravlja, ogranci domova zdravlja, zdravstvene stanice
i zdravstvene ambulante. Projekat daje odgovore na nekoliko pitanja:

 1. da li postoji usklađenost postavljene strukture ustanova primarne zdravstvene
  zaštite sa zakonskim regulativima,
 2. da li postoji usklađenost obima usluga koje zdravstvene ustanove na primarnom
  nivou pružaju sa zakonskim regulativima,
 3. da li zdravstvene ustanove u okviru primarne zdravstvene zaštite pružaju
  pacijentima neophodne informacije,
 4. da li internet stranice domova zdravlja sadrže neophodne informacije o radu
  ustanove.

Stanje primarne zdravstvene zaštite u Srbiji

Statistički prikaz transparentnosti internet stranica domova zdravlja