Poklonjeno zdravlje

Povodom usvajanja Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 25/2019; u daljem tekstu: ZZZ), udruženje građana Pravni skener, kao organizacija koja se bavi borbom protiv korupcije i zaštitom prava građana u oblasti zdravlja i socijalne politike, ukazuje na negativne posledice norme kojom se odobrava davanje poklona zdravstvenim radnicima.

Zdravstveni radnici za svoj posao primaju platu iz budžeta Republike Srbije. Sredstva koja se iz budžeta izdvajaju za plate zdravstvenih radnika i unapređenje zdravstvene zaštite u Republici se prikupljaju iz javnih prihoda (porezi, doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje i drugi). U skladu sa tim, građani koji koriste prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, plaćaju usluge i plaćaju zdravstvene radnike koji im te usluge pružaju.

Uvođenjem člana 234 ZZZ, Pravni skener smatra da se otvorio put korupciji u zdravstvenom sistemu. Naime, kako građani već plaćaju usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i zdravstvene radnike koji iste pružaju, njima se zakonom kao moralna obaveza na neki način nameće i davanje poklona zdravstvenim radnicima zato što obavljaju posao za koji su i plaćeni. Osim toga, iskazivanje zahvalnosti pacijenata je zakonom još i precizirano kroz definisanu vrednost poklona. Da li to znači da pored obaveznog zdravstvenog osiguranja pacijenti moraju da plaćaju dodatno osiguranje ili participaciju u iznosu od 2.726 dinara po izvršenoj usluzi? Lako možemo zamisliti dodatni prihod lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji u toku dana pregleda 30 do 40 pacijenata i da mu svi donesu poklon vredan 2.726 dinara. Drugi primer se može vezati za pacijente koji su na bolničkom lečenju; pacijenti ili njihova rodbina svaki dan mogu iskazivati zahvalnost svom lekaru u navedenom iznosu.

Pravni skener se nada da zahvalnost pacijenata kroz dodatno plaćanje usluge neće postati praksa i da će građani imati svest o tome da kroz obavezne doprinose već plaćaju lekare za posao koji obavljaju. S druge strane, sudski postupci koji se vode protiv lekara zbog primanja mita za iznose do 23 evra ili do 462 evra (u više tranši) će biti potpuno obesmišljeni. Na osnovu sadržine člana 234 ZZZ može se reći da je zakonodavac  legalizovao davanja i primanja mita u zdravstvenom sistemu. To može dovesti do  opravdane bojazni društva da će postati učestalije očekivanje da se pacijenti zdravstvenom radniku dodatnu zahvaljuju za pruženu medicinsku uslugu. U ovom smislu možemo govoriti o zahvalnosti za kvantitet ili kvalitet usluge.

U prilog strepnji javnosti govori i izveštaj Transparency International o perceprciji korupcije, gde Srbija spada u rizične zemlje za pojavu korupcije i nalazi se u padu na rang-listi u odnosu na prošlu godinu.[1]

Svi parametri stanja zdravstvenog sistema u Republici Srbiji pokazuju da je kvalitet usluga na veoma niskom nivou, kao i da je položaj zdravstvenih radnika daleko ispod standarda zemalja Evropske unije. U cilju smanjenja korupcije, unapređenja zdravstvene zaštite i poboljšanja uslova rada zdravstvenih radnika Pravni skener smatra da je neophodno preduzeti korake koji će uticati da se planiranje, nabavka i trošenje sredstava urade strateški tako da konačno dobijemo efikasno zdravstvo. Kvalitet zdravstva biće zadovoljavajući jedino kada lekari i pacijenti budu dali takvu ocenu. U suprotnom, član 234 ZZZ će samo pospešiti kanale korupcije.