Strateški ciljevi

  • Unapređenje mehanizama zaštite
  • Efikasnije ostvarivanje prava
  • Povećanje transparentnosti rada institucija
  • Podizanje svesti građana i građanki o njihovoj ulozi u zaštiti svojih prava
  • Edukacija građana i građanki o svojim pravima
  • Ohrabrivanje građana i građanki na rešavanje problema sa kojima se suočavaju prilikom ostvarivanja svojih prava
  • Pokretanje inicijative za promenu propisa
  • Pružanje preporuka organima za unapređenje rada
  • Saradnja sa državnim organima, institucijama i udruženjima koji podržavaju iste vrednosti kao Pravni skener
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email