Zelena transparentnost javnih nabavki u zdravstvu

DONATOR: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Trajanje od 01. septembra 2020. godine do 30. marta 2021. godine

Pravni Skener u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union sprovodi projekat ,,Zelena transparentnost javnih nabavki u zdravstvu” čiji je fokus poštovanje načela zaštite životne sredine prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki. Projekat je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i ima za cilj da unapredi postupke javnih nabavki kako bi se zaštitila životna sredina, povećala odgovornost naručilaca, eliminisale tačke slabe na korupciju.

Aktivnosti su usmerene prema zdravstvenim ustanovama kao naručiocima u postupcima javnih nabavki usluga čiji je predmet sakupljanje, tretman i transport medicinskog otpada. Zdravstvene ustanove kao najveći proizvođači medicinskog otpada imaju obavezu da štite životnu sredinu kroz dobro upravljanje medicinskim otpadom, ali i primenjujući standarde zelenih javnih nabavki.

Pandemija virusa COVID-19 uticala je na povećanje količine medicinskog otpada što je otvorilo dodatne probleme u oblasti zaštite životne sredine. Veće količine medicinskog otpada zahtevaju efikasniju organizaciju procesa upravljanja što uključuje usvajanje novih internih akata u polju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.

Za postupke javnih nabavki za tretman medicinskog otpada primenjuju se norme Zakona o javnim nabavkama, ali je veoma bitno da se tokom postupka poštuju načela zaštite životne sredine propisane nacionalnim i međunarodnim propisima.

Pored zaštite životne sredine projekat će pokazati koje su najslabije tačke javnih nabavki na korupciju.

Osnaživanje studenata kroz edukaciju i njihovo uključivanje u borbu za veću odgovornost zdravstvenog sektora, smanjenje korupcije, povećanje transparentnosti postupaka javnih nabavki i zaštitu životne sredine doprineće ostvarivanju rezultata projekta.

Izveštaj – Zelene javne nabavke – medicinski otpad