Unapređenje pristupa zdravstvenoj zaštiti osoba sa retkim bolestima kroz zagovaranje i informisanje građana i građanki obolelih od retkih bolesti

DONATOR: Švajcarska Agencija za razvoj i saradnju u Srbiji

Trajanje: od 01. februara 2021. godine do 31. januara 2022. godine

 

Projekat “Unapređenje pristupa zdravstvenoj zaštiti osoba sa retkim bolestima kroz zagovaranje i informisanje građana i građanki obolelih od retkih bolesti”, Pravni skener sprovodi kao partner Nacionalne organizacije za retke bolesti (NORBS).

Projekat se realizuje uz podršku Švajcarske Agencije za razvoj i saradnju u Srbiji, a u okviru Projekta “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”.

Cilj projekta je podrška osobama obolelim od retkih bolesti i unapređenje pristupa zdravstvenoj zaštiti, a posebno za vreme pandemije COVID-19. Epidemiološka situacija u Srbiji nije povoljna za pacijente uopšte, ali je važno istaći da su osobe obolele od retkih bolesti najugroženije jer imaju hronično ranjive imunitete i izuzetno komplikovana i progresivna zdravstvena stanja. Za ovu grupu pacijenata koronavirus može da bude fatalan.

U situacijama pandemije, zdravstveno stanje osoba obolelih od retkih bolesti može se komplikovati infekcijom koronavirusom i ako zdravstvena usluga nije pristupačna za oboljenja koja nisu u grupi retkih bolesti. Kako bi pacijenti u vanrednim okolnostima na vreme dobili adekvatnu zdravstvenu uslugu potrebno je da znaju i svoja prava, ali i kako da ih zaštite u slučaju da ne mogu da ih ostvare u skladu sa propisima. 

Dostupnost zdravstvene zaštite i specifičnih terapija za retke bolesti u vreme pandemije 

Položaj osoba sa retkim bolestima tokom pandemije COVID-19