Zelena transparentnost javnih nabavki u zdravstvu (unapređenje)

Donator: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Trajanje od 01. septembra 2021. godine do 30. aprila 2022. godine

Pravni skener, nakon uspešne saradnje na prethodnom projektu, nastavlja saradnju sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union i Ekološkim pokretom Vrbasa na projektu pod nazivom “Zelena transparentnost javnih nabavki u zdravstvu (unapređenje)”. Projekat je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i ima za cilj da se unapredi zaštita životne sredine primenom zelenih standarda u postupcima javnih nabavki za usluge medicinskog otpada, da se omogući efikasniji rad zdravstvenih ustanova u upravljanju medicinskim otpadom, da se otklone tačke slabe na korupciju, kao i da se edukuju mladi (studenti) i građani o medicinskom otpadu i njegovom uticaju na životnu srednu, posebno za vreme pandemije COVID-19.

Aktivnosti su usmerene, pre svega, prema zdravstvenim ustanovama kao naručiocima u postupcima javnih nabavki usluga čiji je predmet sakupljanje, tretman i transport medicinskog otpada. Pored toga, ovim projektom su u analizu uključeni i osnovni sudovi, Upravni sud, Inspekcija za zaštitu životne sredine, Kancelarija za javne nabavke, Ministarstvo zaštite životne sredine, Agencija za zaštitu životne sredine, lokalne samouprave i Agencija za lekove i medicinska sredstva.

ZELENE JAVNE NABAVKE II – MEDICINSKI OTPAD