Tajne zalihe

Projekat „Tajne zalihe“ se provodi u okviru inicijative “Građani imaju moć“ koju realizuje CRTA. Glavni cilj inicijative je uključivanje građana u procese odlučivanja, odbrana javnog interesa i kontrola instutucija.

Projekat „Tajne zalihe“ je usmeren na podizanje transparentnosti trošenja lekova u zdravstvenim ustanovama, ali i podizanje svesti građana o značaju trošenja sredstava kroz postupke javnih nabavki lekova.

Praćenje centralizovanih javnih nabavki lekova uključuje:

  1. ocenu saradnje ustanova u zdravstvenom sistemu,
  2. transparentnost informacija,
  3. planiranje javnih nabavki lekova i vakcina,
  4. sprovođenje centralizovanog postupka javnih nabavki lekova,
  5. trošenje lekova i vakcina.

Monitoring obuhvata Republički fond za zdravstveno osiguranje, Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, zavode za javno zdravlje, domove zdravlja, opšte bolnice, kliničko-bolničke centre i kliničke centre.

Predmet analize su lekovi sa Liste lekova A, A1, B, C i D i vakcine za obaveznu imunizaciju.