Romkinje i Romi zajedno za bolje zdravlje

Donator: CARE international North West Balkans

Trajanje: 01.07.2016 – 30.06.2018. godine

Pravni skener, uz finansijsku podršku međunarodne organizacije CARE International North West Balkans, sa partnerskom organizacijom Ženski romski centar Veliki Crljeni iz Lazarevca od jula 2016. godine realizuje projekat “Romkinje i Romi zajedno za bolje zdravlje”.

Projekat predstavlja nastavak regionalnog projekta “Za aktivnu inkluziju prava Romkinja na Zapadnom Balkanu’’ koji okuplja ženske romske organizacije uz stvaranje jake međusobne koalicije sa drugim ne-romskim organizacijama u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

U skladu sa opštim ciljem regionalnog projekta “Za aktivnu inkluziju prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II” aktivnosti projekta će doprineti unapređenju zdravstvene zaštite Romkinja i Roma u lokalnim samoupravama na teritoriji grada Beograda. Ciljnu grupu predstavljaju Romi i Romkinje, ali i institucije na lokalnom nivou.

Pravni skener, kao organizacija koja se bavi zaštitom prava pacijenata, socijalnom politikom, zaštitom ljudskih prava i pružanjem pravne pomoći realizacijom ovog projekta promoviše rodnu ravnopravnost, socijalnu pravdu i toleranciju i pruža doprinos poštovanju i zaštiti ljudskih prava.