Otvorena vrata javnih nabavki u zdravstvu

Donator: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Trajanje: 1.11.2016  – 30.4.2017.

Pravni skener od početka novembra 2016.do kraja aprila 2017. sprovodi projekat „Otvorena vrata javnih nabavki u zdravstvu“ uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Cilj projekta je povećanje transparentnosti javnih nabavki i smanjenje korupcije u sektoru zdravstva.

Namera Pravnog skenera je da ishodom projekta utiče na bolju primenu lokalnih zakona i preporuka Evropske komisije iz poglavlja 5 koje se odnosi na javne nabavke, poglavlja 23 koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava i poglavlje 28 koje se odnosi na zaštitu potrošača i zdravlja.

Pravni skener je kroz dosadašnje analize i monitoring rada zdravstvenih ustanova uočio da problemi u sprovođenju javnih nabavki počinju objavljivanjem oglasa i prisutni su kroz sve naredne faze postupka, uključujući i zaštitu prava. Zaključuje se, takođe, da ne postoji usaglašenost između realnih potreba zdravstvenih institucija, planiranja narednih javnih nabavki i njihovih finansijskih projekcija.

Pravni skener će praćenjem procedura javnih nabavki utvrdit itačke podložne netransparentnim postupcima, pratiti postupke koji se vode pred nadležnim institucijama i reagovati na loše ocene efikasnosti rada nadležnih institucija podnošenjem pritužbi odgovornim instancama.

Tokom projektnog perioda će se prikupljati podaci u svrhu objektivne i detaljne analize i kontrole pojedinačnih javnih nabavki. U slučaju kršenja propisa i zloupotreba, svi prikupljeni podaci će biti od značaja za pokretanje postupaka pred nadležnim institucijama.

Pravni skener će objaviti konačni izveštaj o stanju javnih nabavki i ustanovljenoj sudskoj praksi u vezi sa postupcima javnih nabavki u zdravstvu.

Izveštaj – Otvorena vrata javnih nabavki u zdravstvu