Građanska povelja kao glavni borac protiv korupcije u zdravstvenim ustanovama

Donator: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)
Trajanje: 01.09.2015. – 31.12.2015.

Organizacija Pravni skener, uz finansijsku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), od 01.09.2015. godine nastavlja projekat “Građanska povelja kao glavni borac protiv korupcije u zdravstvenim ustanovama“.

Nastavku projekta je doprineo uspeh postignut kroz prethodnu fazu projekta. U tom projektu su učestvovale četiri zdravstvene ustanove sa teritorije Republike Srbije: Klinički centar Niš, Opšta bolnica u Požarevcu, Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju Beograd i opšta bolnica „Đorđe Joanović“ Zrenjanin. Građanske povelje su doprinele poboljšanju transparentnosti i smanjenju korupcije u tim zdravstvenim ustanovama.

Da je i dalje veliki stepen korupcije u zdravstvu potvrđuje i istraživanje Euro Health Consumer Report iz februara 2015. godine koje je Srbiju svrstalo na 33. mesto od ukupno 37 analiziranih država u Evropi. U istraživanju je istaknuto da je glavni nedostatak zdravstvenog sistema Srbije neobaveštenost pacijenata, loš pristup lekarskoj nezi i nepovoljni ishodi lečenja, nejednak tretman pacijenata i „duboko ukorenjena korupcija“. Organizacija Pravni skener smatra da će usvajanje građanskih povelja bitno doprineti povećanju transparentnosti u radu zdravstvenih institucija i smanjenju korupcije.

Da podsetimo, građanska povelja je dokument koji potiče iz Engleske, a napravljen je sa ciljem da učini administraciju transparentnijom i pristupačnijom građanima. Građanska povelja u zdravstvenim ustanovama će doprineti unapređenju poštovanja prava pacijenata, podizanju standarda usluga koje građani mogu da očekuju, kao i boljoj komunikaciji između zdravstvenih radnika i pacijenata. Prethodno usvojene građanske povelje su ukazale da postoji mali pomak u transparentnosti rada zdravstvenih ustanova, bolja komunikacija između zdravstvenih radnika i pacijenata i bolja informisanosta pacijenata o njihovim pravima i obavezama.

Cilj ovog projekta je usvajanje novih građanskih povelja u novim zdravstvenim ustanovama, čime se doprinosi većoj transparentnosti i informisanosti pacijenata, a samim tim i većem samnjenju korupcije.

Vodič za pacijente

Građanska Povelja

Zdravstvene ustanove vs korupcija