December 30, 2014

Projekti

Građanska povelja kao glavni borac protiv korupcije u zdravstvenim ustanovama

Donator: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Trajanje: 01.09.2015. – 31.12.2015. Organizacija Pravni skener, uz finansijsku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), od 01.09.2015. godine nastavlja projekat “Građanska povelja kao glavni borac protiv korupcije u zdravstvenim ustanovama“. Nastavku projekta je doprineo uspeh postignut kroz prethodnu fazu projekta. U tom projektu

Opširnije »
Projekti

Nezavisna i efikasna institucija kao garant zaštite prava pacijenata

Donator: Fondacija za otvoreno društvo Trajanje: decembar 2012. – jul 2013. godine Pravni skener sprovodi aktivnosti na projektu „Nezavisna i efikasna institucija kao garant zaštite prava pacijenata” koju finansira Fondacija za otvoreno društvo. Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta zaštite prava pacijenata kroz iznalaženje najboljeg rešenja za položaj i rad zaštitnika

Opširnije »