Donator: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Trajanje: 1. oktobra 2018. – 30. aprila 2019.

Projektom “Tajni svet donacija i izvršenja ugovora u javnim nabavkama u zdravstvu”, Pravni skener, uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija, zaokružuje prvi deo priče o javnim nabavkama u zdravstvu u Srbiji. Cilj je da se, zajedno sa zdravstvenim ustanovama, drugim naručiocima i zainteresovanim stranama, da doprinos unapređenju transparentnosti postupka i efekata javnih nabavki koje se sprovode u zdravstvenom sistemu.

Posebna pažnja će se posvetiti izvršenju ugovora, kao poslednjoj fazi procesa javne nabavke, čime se sagledava i jedno od merila za zatvaranje poglavlja 5 – Javne nabavke. Nastoji se i da se unapredi obavezna evidencija i javnost podataka o donacijama čiji su primaoci zdravstvene ustanove.

Treći cilj Projekta je da se osnaže kapaciteti Udruženja hemofiličara Srbije, kao direktnih korisnika usluga zdravstvene zaštite, u pogledu proaktivnijeg delovanja na transparentnost i efekte javne nabavke.

Sa rezultatima istraživanja i analiza upoznaćemo pre svega zdravstvene ustanove i druge institucije u oblasti zdravstva, ali izvestiti i javnost. Na kraju projekta, Pravni skener, će predstaviti rezultate projekta, koji će, nadamo se, biti od značaja i predstavljati osnovu za dalje praćenje napretka u ovoj oblasti.

Zdravstvene ustanove i donacije

Javne nabavke u zdravstvu – izvršenje ugovora