Kolika je odgovornost u neformalnosti?

Protekle nedelje, predstavnice naše organizacije prisustvovale su otvaranju ponuda u tri javne nabavke u zdravstvenim ustanovama u Beogradu. Posetili smo KBC Bežanijska kosa povodom javne nabavke broj 59D/17, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti Banjica sa javnom nabavkom broj 49/2017 i Klinički centar Srbije sa javnom nabavkom broj 84КМ/2017.

Na svim događajima, predstavnice Pravnog skenera su legitimisane prilažući svoj identifikacioni dokument (ličnu kartu) dok sa druge strane, osim neformalnog predstavljanja pojedinaca pre zvaničnog otvaranja ponuda, ni na jednom od događaja prisutni nisu tačno predstavljeni, imenom i prezimenom i funkcijom u kojoj prisustvuju.

U duhu neformalnosti, u minimalno jednoj od tri javne nabavke, svoje potpise na zapisnik o otvaranju ponuda stavile su osobe koje nisu prisustvovale činu otvaranja ponuda.

U jednom slučaju, promena mesta održavanja javnog otvaranja ponuda nije razlog da se o tome obavesti javnost formalno, pre početka, već opet, neformalno za zainteresovano lice tu informaciju pribavlja zaposleni u ustanovi i upućuje ga kratkom instrukcijom kako da kroz krug bolnice stigne do druge zgrade gde će se otvaranje ponuda obaviti.

Informacija o obustavi postupka za partije za koje nije stigla nijedna ponuda, nema ponekad formalno mesta u zapisniku sa otvaranja ponude.

Ukazujemo na ove pojave jer su česte i Pravni skener je bio svedok istih ili sličnih postupanja i u prethodnom periodu prateći tok javne nabavke u zdravstvu. U ambijentu kolektiva, gde se ljudi svakodnevno viđaju i sarađuju, neminovno dolazi do prevazilaženja određenih formalnosti. Želimo da upozorimo da gubljenje jasno definisane formalnosti tokom postupka javne nabavke ne samo da u većini slučajeva dovodi do kršenja zakona, već ozbiljno uvećava rizik za nastanak korupcije i unosi sumnju u ispravnost postupka.