Širom otvorena vrata javnih nabavki u zdravstvu

Donator: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Trajanje: 1.10.2017 – 31. 5. 2018.

Projektom “Širom otvorena vrata javnih nabavki u zdravstvu” Pravni skener nastavlja da prati javne nabavke u Srbiji, sa ciljem da se postupak unapredi kao i da se jačaju mehanizami zaštite zakonitosti postupka u svakoj njegovoj fazi. Uticaće se na bolju obaveštenost građana o važnosti javnih nabavki uopšte, kao i pravu da se sprovođenje javnih nabavki po zakonu beskompromisno štiti. Aktivnostima će se uticati na povećanje transparentnosti postupka javnih nabavki i svih ostalih radnji koje su u neposrednoj vezi sa postupkom javne nabavke.

Iako su propisi koji uređuju ovu oblast usmereni na dobru organizaciju i visok nivo zaštite aktera u postupcima javnih nabavki, ostaje nekoliko ključnih pitanja koja se odnose upravo na rad institucija odgovornih za zakonitost zaštite u postupku – neujednačena praksa u odlučivanju po prekršajnim prijavama, netransparentnost, kao i nedovoljna iskorišćenost mehanizama – i koji u ovoj oblasti, kao posledicu ostavljuju sumnju u razloge zašto se ne postupa u skladu sa interesom javnosti.

Aktivnosti koje će se sprovesti tokom osam meseci uključuju: komunikaciju sa naručiocima i ponuđačima, kao i sa predstavnicima drugih institucija relevantnih za oblast javnih nabavki; prikupljanje brojnih podataka o javnim nabavkama u zdravstvu i njihova analiza; prisustvovanje i praćenje otvaranja ponuda u odabranim zdravstvenim institucijama i eventualnih sudskih postupaka koji se odnose na zloupotrebe u javnoj nabavci; primena mehanizma građanskog nadzornika u slučajevima kada je to moguće; praćenje realizacije ugovora zaključenih u pojedinim javnim nabavkama odabranih zdravstvenih ustanova i kreiranje preporuka kroz praćenje primene normi u praksi.

Pravni skener će redovno izveštavati javnost o toku projekta i o rezultatima sprovedenih aktivnosti, putem veb-sajta i društvenih mreža. U skladu sa svojom ranijom praksom, organizacija će na kraju projekta održati javno predstavljanje rezultata projekta.

Projekat je u celini podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

Izveštaj – Širom otvorena vrata javnih nabavki u zdravtsvu