Vesti

Vesti

Poklonjeno zdravlje

Povodom usvajanja Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 25/2019; u daljem tekstu: ZZZ), udruženje građana Pravni skener, kao organizacija koja se bavi borbom protiv korupcije i zaštitom prava građana u oblasti zdravlja i socijalne politike, ukazuje na negativne posledice norme kojom se odobrava davanje poklona zdravstvenim radnicima. Zdravstveni

Opširnije »
Vesti

Poziv za podršku transparentnosti procesa pri izboru novog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Za nešto više od mesec dana, aktuelnom Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ističe mandat. Imajući u vidu značaj institucije Poverenika kao nezavisnog državnog organa, neophodno je da proces izbora novog Poverenika bude potpuno transparentan, otvoren i vođen po adekvatnim zakonskim propisima. Upravo zbog toga pozivamo

Opširnije »
Vesti

Unaprediti Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Sarađivali smo sa Partnerima za demokratske promene Srbija i Biroom za društvena istraživanja na izradi dokumenta Komentari i sugestije na tekst Nacrta Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koji je tokom javne rasprave podnet Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Smatramo da je ovo prilika da nadležne

Opširnije »
Vesti

Upravni sud: organi vlasti ne treba da imaju mogućnost da pokreću postupke protiv rešenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Beograd, 11. maj 2018 – Upravni sud je svojim primedbama i predlozima na izmene  Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja upućenim Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, potvrdio stav grupe organizacija civilnog društva da mogućnost da organi vlasti vode upravni spor protiv obavezujućih, konačnih i izvršnih rešenja Poverenika

Opširnije »
Vesti

Kolika je odgovornost u neformalnosti?

Protekle nedelje, predstavnice naše organizacije prisustvovale su otvaranju ponuda u tri javne nabavke u zdravstvenim ustanovama u Beogradu. Posetili smo KBC Bežanijska kosa povodom javne nabavke broj 59D/17, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti Banjica sa javnom nabavkom broj 49/2017 i Klinički centar Srbije sa javnom nabavkom broj 84КМ/2017. Na svim događajima,

Opširnije »
Vesti

Projekat “Rekonstrukcija četiri klinička centra u Srbiji” vredan 430 miliona evra – Plivanje u nepravilnostima javne nabavke za Klinički centar Niš

Plivanje u nepravilnostima javne nabavke za Klinički centar Niš U poslednjih sedam dana su se pojavile informacije koje mogu dovesti do pogrešnih zaključaka. Prvo pitanje koje se otvara vezano je za vrstu javne nabavke – da li je reč o javnoj nabavci dobara ili radova. Ova nedoumica je nastala nakon

Opširnije »
Vesti

Vakcine za obaveznu imunizaciju

Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: RFZO) je 27. decembra 2016. godine objavio poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 404-1-110/16-78 – Vakcine za obaveznu imunizaciju (šifra 1331841). U pozivu je bilo određeno da će RFZO, kao naručilac, sprovesti postupak javne nabavke i zaključiti okvirni sporazum, a

Opširnije »
Vesti

Provirili smo kroz vrata javnih nabavki predsednika opštine u Gornjem Milanovcu

Naručilac, “Kabinet predsednika opštine u Gornjem Milanovcu”, je objavio poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga keteringa za potrebe kabineta predsednika opštine u Gornjem Milanovcu (šifra 1361984) 3. februara 2017. godine. U konkursnoj dokumentaciji naručilac je definisao četiri obavezna uslova i jedan dodatni koje potencijalni ponuđači moraju ispuniti.  Dodatni

Opširnije »
Vesti

Ples naručioca sa konkursnom dokumentacijom

Naručilac Kliničko bolnički centar Zemun je objavio poziv za podnošenje ponuda 17. januara 2017.godine (šifra 1346655, broj 4/17) – medicinski sredstava-sitnog inventara, mikrokivete i nožići za sterilnu konekciju za potrebe KBC Zemun za 2017. godinu. Javna nabavka je oblikovana u tri partije. U konkursnoj dokumentaciji naručilac je kao uslov definisao

Opširnije »