Otvaranje Parlamenta

DONATOR: Delegacija Evropske unije u Srbiji finansira program „Vratimo se na početak – Parlament kao osnov vladavine prava“ koji zajedno sprovode CRTA, Partneri za demokratske promene Srbija i Slavko Ćuruvija fondacija, dok je projekat „Otvaranje Parlamenta“ deo programa.

Trajanje: od 01. novembra 2022. godine do 30. aprila 2023. godine

Projekat “Otvaranje Parlamenta” ima za cilj da približi Narodnu skupštinu građanimai građankama. Približavanje Narodne skupštine građanima i građankama odvija se kroz komunikaciju radi rešavanja konkretnog problema u lokalnoj samoupravi. U okviru projekta, aktivnosti će se odvijati u gradu Valjevu.

Kao konkretan problem izabrano je upravljanje medicinskim otpadom koji proizvedu građani i građanke u svojim domovima. Stvaranje većih količina medicinskog otpada i njegovo odlaganje na ulicama i komunalnim kontejnerima, izazvano je pojavom pandemije virusa SARS-CoV-2.  

Praksa je pokazala da je izostala saradnja republičkih organa i organa lokalne samouprave u upravljanju medicinskim otpadom koji se odlaže na ulicama ili komunalnim kontejnerima.  Svi organi su potpuno zanemarili komunikaciju sa građanima i na taj način ih udaljili od sebe, ali im i onemogućili pristup pod izgovorom nenadležnosti u pojedinim oblastima.

Zbog toga je cilj ove inicijative da se doprinese unapređenju efikasnosti i odgovornosti Narodne skupštine i narodnih poslanika kroz aktivan dijalog sa građanima i građankama grada Valjeva, a kroz lokalni problem upravljanja medicinskim otpadom i zaštite stanovništva od zaraznih bolesti sprečavanjem širenja zaražavanja preko medicinskog infektivnog otpada kontaminiranog COVID-19.