Koraci za zdravstvo po meri pacijenta

DONATOR: Vlada Švajcarske u okviru Projekta “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Švajcarska organizacija Helvetas Swiss Intercoorporation, u konzorcijumu sa udruženjem Građanske inicijative

Trajanje: od 01. maja 2022. godine do 30. aprila 2023. godine

Projekat “Koraci za zdravstvo po meri pacijenta” sprovodi neformalna mreža “Zdravo pravo” koju čine Pravni skener (Beograd), Hrabriša (Novi Sad), Romani Cikna (Kruševac) i Dijalog (Valjevo).

Cilj projekta je promena prakse pružalaca zdravstvenih usluga aktivnim uključivanjem građana u primeni mehanizama za zaštitu prava i povećanjem nivoa transparentnosti rada pružalaca zdravstvenih usluga u okviru prava na refundaciju. Za sve građane i građanke veoma je važno da pružaoci zdravstvenih usluga sprovode postupke i donose odluke o refundaciji u skladu sa propisima.

Projekat će građanima i građankama pružiti informacije o pravima na refundaciju u zdravstvu. Zajedničkim aktivnostima “Zdravo pravo” će osnažiti i motivisati građane i građanke da zaštite svoja prava na refundaciju kada su im ona povređena.

Veća transparentnost rada ustanova u okviru zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja omogući će ljudima bolju dostupnost zdravstvenog sistema kroz poštovanje prava na refundaciju.

Ispod možete preuzeti javni poziv za podnošenje ponuda i obrazac za podnošenje ponuda za online kampanju: