„Pao nam je sistem“, a pacijentkinje…

Ginekologija – Beograd

Većina domova zdravlja i bolnica u Srbiji je umrežena u „padajući sistem“ koji se veoma negativno odražava na pružanje zdravstvenih usluga. Odmah do sistema su protokoli, obrasci, izveštaji i mnogobrojni drugi papirići. Da bi pacijent došao do protokola mora prvo da zakaže pregled.

Procedura zakazivanja na jednoj beogradskoj ginekologiji je „strogo formalna“. Pacijentkinja koja pokuša da zakaže pregled telefonom uvek će dobiti isti odgovor: „Preglede kod ginekologa morate da zakažete lično, telefonom nije dozvoljeno.“

U istom redu ispred šaltera stoje pacijentkinje koje žele da zakažu pregled, koje su došle na pregled i koje su završile pregled. Svi su nervozni jer čekaju momenat kada će sistem početi da bojkotuje preveliki broj podataka. Tako se desi da iznenada čujete: „Žao nam je, ali nećemo moći da Vas primimo. Pao nam je sistem.“

Vodeći se zdravim razumom i logikom sledi pitanje – zašto pregled ima značajnu vezu sa sistemom unosa podataka. Vrlo brzo osoblje odgovara na pitanja koja nisu postavljena, te se mogu dobiti sve potrebne informacije zašto lekar ne može primiti pacijentkinje. Prvo i najvažnije je što ne može da se evidentira prisustvo pacijentkinja, zatim lekar ne može da napiše izveštaj o pregledu i konačno u interesu je pacijentkinje da se ne obavi pregled jer ne može dobiti izveštaj. I sve ovo zajedno u još jednom interesu pacijentkinja – dokaz o kvalitetnoj zdravstvenoj usluzi, uredno popunjen papir. Dakle, od zakazivanja do pregleda sve se vrti oko papira.

Taj isti papir utiče na interes i druge strane. Kada stavimo jedno naspram drugog popunjavanje obrazaca i pružanje usluge pregleda ne bi trebalo da postoji nedoumica čemu dati prioritet. Međutim, kada medicinsko osblje na prijemnom šalteru pomisli da bi zbog jednog nepopunjenog papira moglo biti kažnjeno, a da su manje šanse za sankcije ako se pacijentkinje koje imaju zakazane preglede vrate kući potpuno je jasno šta će se izabrati.

I na kraju dolazimo do treće strane koja nema zajednički interes – lekari koji grade karijeru obavljajući preglede i lekari koji ne žele da u svojoj karijeri imaju nečitko napisan izveštaj. Nakon nadmudrivanja rešeno je da svako snosi odgovornost za svoje postupke. Da li će pobediti papir ili pacijenkinja zavisi od slobodne procene i avanturističkog duha lekara.

Autorka Marina Mijatović