Pitajte nas

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

3. Za koliko mogu da očekujem odgovor od trenutka kada podnesem žalbu Savetniku?

Poštovani/a,
Zakonom o pravima pacijenata i Pravilnikom o načinu postupanja po prigovoru, obrascu i sadržaju zapisnika i izveštaja Savetnika za zaštitu prava pacijenata je regulisan rad Savetnika. Navedenim aktima određen je rok za prikupljanje dokaza i činjenica od pet (5) dana, a nakon toga Savetnik mora najkasnije u roku od tri (3) dana da sastavi izveštaj i pošalje ga pacijentu. Dakle, od kada predate prigovor Savetnik ima obavezu da Vam odgovor dostavi za osam (8) dana.

[/vc_column_text][vc_column_text]

2. Koja su moja prava ako mi neko u bolnici zakaže termin za snimanje za tri meseca?

Poštovani/a,
Ukoliko pacijentu nije moguće pružiti zdravstvenu uslugu u periodu od 30 dana od kada se javi u bolnicu sa uredno pripremljenom medicinskom dokumentacijom (obavezno priložiti lekarski uput), bolnica će mu na lekarskom uputu overiti zakazani termin ili će izdati pisanu i overenu potvrdu sa zakazanim terminom. Na osnovu overenog uputa i potvrde pacijent ima pravo da pregled obavi u privatnoj zdravstvenoj ustanovi. Račun o izvršenoj usluzi iz privatne zdravstvene ustanove, overen uput i povrdu pacijent može predati u matičnu filijalu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i zahtevati naknadu troškova.
Ovo pravo je regulisano Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS”, br. 10/2010, 18/2010 – ispr., 46/2010, 52/2010 – ispr., 80/2010, 60/2011 – odluka US i 1/2013) u članovima 66-69.

[/vc_column_text][vc_column_text]

1. Kome mogu da se obratim ako nisam zadovoljan uslugom u zdravstvenoj ustanovi?

Poštovani/a,
Prema Zakonu o pravima pacijenata („Službeni glasnik RS“ broj 45/13) prigovor na rad zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi možete da podnesete zdravstvenom radniku koji rukovodi procesom rada ili direktoru zdravstvene ustanove ili savetniku za zaštitu prava pacijenata. Ovo pravo je regulisano u članu 30 kao pravo na prigovor Zakona o pravima pacijenata.
Naš savet: Najbolje je da se obratite Savetniku za zaštitu prava pacijenata. Prigovor možete podneti pisano u dva primerka ili usmeno u kancelariji Savetnika. Ukoliko prigovor podnosite pisano, jedan primerak ostaje kod Savetnika, a drugi na koji je Savetnik stavio pečat uzmete za sebe. Ako prigovor podnosite usmeno, prigovor piše Savetnik. U tom slučaju insistirate da Vam pročitaju sadržinu prigovora, potpišete i jedan primerak sa pečatom uzmete za sebe.
Postupak rada Savetnika reguisan je Zakonom o pravima pacijenata članovima 38-41, kao i Pravilnikom o načinu postupanja po prigovoru, obrascu i sadržaju zapisnika i izveštaja Savetnika za zaštitu prava pacijenata (“Sl. glasnik RS”, br. 71/2013)

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”40px”][/vc_column][/vc_row]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email