Istraživanja i statistika

Na pitanje Pravnog skenera Da li su pred vašim tužilaštvom u periodu od 1. Aprila 2013. godine do 24. Januara 2017. godine podnošenje krivične prijave u vezi sa članom 234A stav 3 Krvičnog zakonika Srbije? Upućeno svim Višim javnim tužilaštvima u Srbiji, pristigli su sledeći odgovori:

Pravni skener je pitao Osnovna javna tužilaštva:

Da li su pred vašim tužilaštvom u periodu od 1. aprila 2013. godine do 24. januara 2017. godine podnošene krivične prijave u vezi sa članom 234a Krivičnog zakonika Srbije?

Od ukupno 25 Viših javnih tužilaštava, 22 je odgovorilo Pravnom sektoru

Podneto je ukupno 17 krivičnih prijava

Odbačene su 4 prijave

Doneto je 9 naredbi o sprovođenju istrage

20 Viših javnih tužilaštva je odgovorilo da nisu imali krivične prijave u vezi sa članom 234a Krvičnog zakonika

Od ukupno 58 Osnovnih javnih tužilaštava, 52 je poslalo odgovor Pravnom skeneru

U odgovorima je evidentirano da je podneto ukupno 190 krivičnih prijava

Od ukupnog broja podnetih krivičnih prijava, odbačeno je 77

Podneto je ukupno 8 optužnih predloga i nije bilo naredbi o sprovođenju istrage

Svega 19 tužilaštava je odgovorilo da nisu imali krivične prijave u vezi sa članom 234a Krivičnog zakonika

Istraživanja i statistika

Pravni skener je uputio isto pitanje svim višim sudovima u Srbiji i od pristiglih odgovora svi su glasili NE

Da li je pred vašim sudom vođen ili se vodi postupak u vezi sa krivičnim delom zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom iz člana 234a stav 3 Krivičnog zakonika Srbije?

Pravni skener je uputio isto pitanje svim osnovnim sudovima u Srbiji i od pristiglih odgovora većina je glasila NE

Da li je pred vašim sudom vođen ili se vodi postupak u vezi sa krivičnim delom zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom iz člana 234a Krivičnog zakonika Srbije?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email