Istraživanja i statistika

Na pitanje Pravnog skenera Da li su pred vašim tužilaštvom u periodu od 1. Aprila 2013. godine do 24. Januara 2017. godine podnošenje krivične prijave u vezi sa članom 234A stav 3 Krvičnog zakonika Srbije? Upućeno svim Višim javnim tužilaštvima u Srbiji, pristigli su sledeći odgovori:

Pravni skener je pitao Osnovna javna tužilaštva:

Da li su pred vašim tužilaštvom u periodu od 1. aprila 2013. godine do 24. januara 2017. godine podnošene krivične prijave u vezi sa članom 234a Krivičnog zakonika Srbije?

Od ukupno 25 Viših javnih tužilaštava, 22 je odgovorilo Pravnom sektoru

Podneto je ukupno 17 krivičnih prijava

Odbačene su 4 prijave

Doneto je 9 naredbi o sprovođenju istrage

20 Viših javnih tužilaštva je odgovorilo da nisu imali krivične prijave u vezi sa članom 234a Krvičnog zakonika

Od ukupno 58 Osnovnih javnih tužilaštava, 52 je poslalo odgovor Pravnom skeneru

U odgovorima je evidentirano da je podneto ukupno 190 krivičnih prijava

Od ukupnog broja podnetih krivičnih prijava, odbačeno je 77

Podneto je ukupno 8 optužnih predloga i nije bilo naredbi o sprovođenju istrage

Svega 19 tužilaštava je odgovorilo da nisu imali krivične prijave u vezi sa članom 234a Krivičnog zakonika

Istraživanja i statistika

Pravni skener je uputio isto pitanje svim višim sudovima u Srbiji i od pristiglih odgovora svi su glasili NE

Da li je pred vašim sudom vođen ili se vodi postupak u vezi sa krivičnim delom zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom iz člana 234a stav 3 Krivičnog zakonika Srbije?

Pravni skener je uputio isto pitanje svim osnovnim sudovima u Srbiji i od pristiglih odgovora većina je glasila NE

Da li je pred vašim sudom vođen ili se vodi postupak u vezi sa krivičnim delom zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom iz člana 234a Krivičnog zakonika Srbije?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email