December 27, 2014

Vesti

Konferencija „Položaj Romkinja u Dekadi inkluzije Roma”

08.04.2014.- Pravni skener je prisustvovao Konferenciji na temu „Položaj Romkinja u Dekadi inkluzije Roma (2005-2015) koju su u okviru obeležavanja Međunarodnog dana Roma organizovali Savet za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i Romska ženska mreža. Konferencija je održana u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. Cilj Konferencije bio je da njeni

Opširnije »
Vesti

Info sesija o uspostavljanju Zajedničkog konsultativnog odbora

04. april – Pravnog skenera je prisustvovao Info sesiji o uspostavljanju Zajedničkog konsultativnog odbora (Odbor) u organizaciji Kancelarije za sardanju sa civilnim društvom, Evropskog pokreta i Građanskih inicijativa. Cilj ove info sesije je bio da se predstavnici civilnog društva upoznaju sa ulogom, funkcionisanjem i predmetom Odbora. Učesnici su bili predstavnici

Opširnije »
Vesti

Slavko Ćuruvija Fondacija

28.03.2014. – Pravni skener je prisustvovao predstavljanju Slavko Ćuruvija Fondacije (Fondacija), održanom u Mikser Hausu. Početak predstavljenja Fondacije je bio zakazan, simbolično, za 11:59. Sama ideja za osnivanje potekla je od kćerke i sina Slavka Ćuruvije, Jelene i Radeta. Slavko Ćuruvija je bio cenjeni novinar i urednik prvog nezavisnog dnevnog

Opširnije »
Vesti

Edukacija roma i romkinja o lošim posledicama nasilja u porodici

Pravni Skener je tokom septembra meseca ove godine započeo realizaciju projekta “Aktivna lokalna zajednica u borbi protiv nasilja nad Romkinjama” kao partner romskog ženskog centra “Bibija” u okviru trogodišnjeg regionalnog projekta “Aktivna inkluzija i prava Romkinja na zapadnom Balkanu” (CARE International). Aktivnosti su sprovedene u gradu Valjevu u dva romska

Opširnije »
Vesti

Saradnja sa lokalnim organima vlasti u Valjevu

Pravni Skener je u oktobru ove godine u okviru trogodišnjeg regionalnog projekta “Aktivna inkluzija i prava Romkinja na zapadnom Balkanu” (CARE International) u saradnji sa romskim ženskim cetrom “Bibija” na realizaciji projekta “Aktivna lokalna zajednica u borbi protiv nasilja nad Romkinjama” obavio razgovore sa predstavnicima lokalne samouprave grada Valjeva, Centra

Opširnije »
Vesti

Predstavljanje platforme za uspostavljanje efikasnog i održivog mehanizma Zaštite prava pacijenata

Pravni skener je u okviru projekta „Nezavisna i efikasna institucija kao garant zaštite prava pacijenata” izradio Platformu za uspostavljanje efikasnog i održivog mehanizma zaštite prava pacijenata. Projekat je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo i ima za cilj da doprinese poboljšanju kvaliteta zaštite prava pacijenata kroz promociju prava i

Opširnije »
Vesti

Izveštaj fokus grupe

Pravni skener je u okviru realizacije projekta ”Nezavisna i efikasna institucija kao garant zaštite prava pacijenata” održao fokus grupu 25.04.2013. godine u Beogradu. Ova, kao i prethodna fokus grupa održana u Novom Sadu 12. aprila 2013., organizovana je u saradnji sa Kancelarijama Republičkog i Pokrajinskog Ombudsmana i Poverenika za informacije

Opširnije »
Vesti

Fokus grupa o pravima pacijenata

Pravni skener, u saradnji sa Kancelarijama Republičkog i Pokrajinskog Ombudsmana, i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u okviru projekta „Nezavisna i efikasna institucija kao garant zaštite prava pacijenata” u petak, 12. aprila 2013. godine, organizovao je fokus grupu u Novom Sadu. Cilj okupljanja je

Opširnije »
Vesti

Pravni skener u IV beogradskoj gimnaziji

Na poziv IV beogradske gimnazije, tim Pravnog skenera je sredinom februara 2013. godine održao predavanje o maloletničkoj delinkvenciji i psihoaktivnim supstancama. Učenici su detaljnije upoznati sa štetnim posledicama upotrebe ovih supstanci što je potkrepljeno različitim primerima u našoj ali i drugim zemljama. Takođe, upoznati su i sa maloletničkom delinkvencijom koja

Opširnije »
Vesti

Promocija prava pacijenata u Srbiji

Tim „Pravnog skenera” je krajem januara imao nekoliko aktivnosti koje su uključivale posete zdravstvenim ustanovama u Beogradu, Kraljevu i Subotici. 24. januara posećeno je nekoliko ustanova na području Beograda-obišli smo Dom zdravlja Savski venac, Institut za urologiju i nefrologiju kao i Dom zdravlja u Banjici. Slično dosadašnjim aktivnostima naše organizacije,

Opširnije »