December 27, 2014

Autorski tekstovi

Apsurdi u Domu zdravlja na Paliluli

Poslednjih meseci mediji u Srbiji preplavljeni su pričama o nužnosti omogućavanja lečenja dece u inostranstvu. Formirana je radna grupa koja treba da pripremi Zakon kojim bi se regulisala ova oblast, održan je niz sastanaka predstavnika nadležnih institucija, i svi se slažu da je nedopustivo da deca sa teškim oboljenjima i

Opširnije »
Autorski tekstovi

Pavao Miščević – Ilegalno misteriozni pacijent

U našem zdravstvu, u poslednje vreme, često provejava termin “ilegalni pacijent”. Ovakva konstrukcija može dovesti u zabludu čak i pravne eksperte jer čim je ilegalno trebalo bi da je protivzakonito. Samim tim nije jasno zašto se u ovom kontekstu koristi termin pacijent kada bi mnogo adekvatnije bilo upotrebiti terminologiju iz

Opširnije »
Autorski tekstovi

Zaštitnik pacijentovih prava – Razlozi Pro&Cons

Institut Zaštitnika pacijentovih Prava (u daljem tekstu Zaštitnik) uvedena je u zdravstveni (a i u pravni) sistem Srbije 2005. godine Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik RS” br. 107/2005) i regulisan je odredbom člana 39. zakona, u glavi V, naslovljenoj sa “Ljudska prava i vrednosti u zdravstvenoj zaštiti i prava

Opširnije »
Autorski tekstovi

Lekarske greške ispred vlade

Bilo bi opšte društveno korisno da svi oni koji se upuste u postupak vezan za lekarsku grešku prvo nauče nešto o odgovornosti zbog greške lekara, malo o medicini (čisto da bi znali da učestvuju u postupku), a malo više o pravu. Neprestano se ponavlja u javnosti da je to nova

Opširnije »
Autorski tekstovi

Direktori za ram

Oduvek je bilo primamljivo i izazovno biti na čelu neke ustanove, firme ili države. Pored prestiža, takvo mesto pruža ličnu satisfakciju, ali i šansu da se svojim sposobnostima i znanjem doprinese što boljem i uspešnijem funkcionisanju sistema kojim se upravlja. To su oni legitimni parametri koji utiču na motivaciju da

Opširnije »
Autorski tekstovi

Zbrka između prava i medicine

Često se misli da pravo i medicina nemaju ništa zajedničko, da pravo nema šta da traži u medicini, a da medicina može samo da prouzrokuje komplikovane sudske postupke. Možda bi i bilo logično da pravnici ne poznaju medicinu, a lekari pravo da ne postoje situacije kada je neophodno poznavati i

Opširnije »
Autorski tekstovi

Multipraktik na točkovima

Ljudski život je neprikosnoven! Tako bar piše u međunarodnim i nacionalnim dokumentima koji uređuju oblast ljudskih prava, a državi nalažu da zaštiti život svakog pojedinca u najširem smislu i kažnjava svako ugrožavanje njegove bezbednosti, kako od strane privatnog, tako i od strane službenog lica. A kako to funkcioniše u domaćoj

Opširnije »