Za zdrastvenu zaštitu pitati direktno ministra zdravlja

Za ministra Zorana Stankovića

Pravnom skeneru se u petak, 06. aprila, javilo nekoliko građana kojima nije pružena zdravstvena usluga u laboratoriji u valjevskoj bolnici.

Zdravstveni radnici su pacijentima, nakon sat i po vremena provedenog ispred laboratorije, saopštili da nema epruveta i da nije moguće uraditi analize krvi. Takođe, pacijentima nije bilo dozvoljeno ni da sami kupe epruvete. Jedini savet koji su dobili od medicinskog osoblja je da zdravstvenu zaštitu direktno traže od ministra zdravlja.

Jedna pacijentkinja, koja nas je kontaktirala, je rekla da je najveći problem ponovo zakazati prijem u laboratoriju jer se na slobodan termin čeka više od mesec dana. Međutim, ukoliko pacijent ima vezu može uraditi analize u roku od sedam dana.

Pored toga što pacijentima nije bilo omogućeno da urade analize oni nisu dobili informaciju da li i kada bi mogli ponovo da zakažu, da li moraju da donesu novi uput za laboratoriju od izabranog lekara (lekara specijaliste), da li sa sobom da ponesu vatu, iglu, špric, alkohol….

Na ovaj način pacijentima su povređena osnovna prava iz zdravstvene zaštite i osiguranja. Prekršena su i prava pacijenata – pravo na poštovanje pacijentovog vremena (čl.40a) koje je dodato poslednjim izmenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 2011. godine; pravo na informacije i obaveštenje (čl. 27 i 28) jer nisu pacijentima dali tačne informacije kome i na koji način da upute prigovor zbog nezadovoljstva zdravstvenom zaštitom, troškovima lečenja i mogućim negativnim posledicama na zdravlje; pravo na dostupnost zdravstvene zaštite (čl.26) jer nije precizno određeno da li su epruvete u „granicama materijalnih mogućnosti sistema zdravstvene zaštite”.

S obzirom na „preporuku“ zaposlenih u valjevskoj bolnici očekujemo od ministra zdravlja da obezbedi građanima adekvatnu osnovnu zdravstvenu zaštitu i omogući zdravstvenim radnicima da ne krše prava pacijenata.