Tribina: “Borba za zdravu porodičnu sredinu”

Pravni skener je u saradnji sa Regionalnim centrom za mlade talente 16. juna 2011. održao tribinu pod nazivom „Borba protiv vršnjačkog nasilja i nasilja u porodici“. Učesnicima su predstavljene tri teme – pojam nasilja u porodici, vrste, maloletnici kao izvršioci nasilja (Marija Kostić); maloletni počinioci krivičnih dela pred organima pravosuđa i u sistemu izolacije (Marina Mijatović); rodna ravnopravnost i diskriminacija (Jelena Knežević).

Na tribini su prisustvovali roditelji učenika srednjih škola, učenici, psiholozi, pedagozi i profesori građanskog vaspitanja. Najviše interesovanja prisutni su pokazali za odnos policije, centara za socijalni rad, sudova i zatvora prema maloletnicima od izvršenja krivičnog dela do primene sankcije.

Borba za zdravu porodičnu sredinu

Borba za zdravu porodičnu sredinu