Tim Pravnog skenera na Čukarici

Naš tim je obišao Dom zdravlja „Dr Simo Milošević” u beogradskoj opštini Čukarica. Iako od nadležnih nismo dobili odobrenje za razgovor sa pacijentima u prostorijama ove ustanove, to smo učinili ispred.

Kao što je bilo i dosadašnje naše iskustvo, pacijenti su prepoznali značaj ovakvih aktivnosti i bili zainteresovani za rad naše organizacije želeći da se bolje upoznaju sa svojim pravima.

Nakon posete ove zdravstvene ustanove, kao i drugih, kako na području Beograda ali i drugih gradova Srbije, zaključak koji se nameće je da je upućenost građana odnosno pacijenata o pravima koja im pravni sistem naše zemlje pruža veoma slab što nesumnjivo zdravstveni sistem čini manje efektivnim.

dzcukarica