Stav Pravnog skenera o Nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju

Nacrt Zakona o zdravstvenom osiguranju predviđa obavezu odlaska građana na preventivni pregled, prvenstveno za maligne bolesti. Konkretna odredba predviđa da bi građani i građanke koji se ne odazovu na preventivne preglede mogli da izgube pravo da se leče o trošku zdravstvenog osiguranja u slučaju da kasnije obole od bolesti za koje je organizovan preventivni pregled. Troškove preventivnih pregleda za sve građane će snositi Republički fond za zdravstveno osiguranje za osigurana lica, a za neosigurana lica će snositi Republika Srbija. Kako je broj pacijenata koji su se odazvali na preventivne preglede i skrining programe do sada bio veoma nizak, nadležni u zdravstvu su predložili sankcije za one koji ne brinu o sopstvenom zdravlju.

Ovo rešenje predstavlja samo jedan od načina na koji država vodi borbu protiv malignih tumora u Srbiji. Sankcija je predviđena kako bi se na neki način građani i građanke podstakli na odazivanje na skrining preglede koji su važni da bi se sprečilo oboljevanje od najtežih vrsta bolesti. Pravni skener u potpunosti podržava odredbe predviđene Nacrtom zakona koje će doprineti većem obimu preventivnih pregleda. Tim Pravnog skenera je više puta ukazivao Ministarstvu zdravlja da je sankcija neodgovornih pacijenata neophodna, jer je predviđena u svim uređenim zemljama koje svakako imaju bolju zdravstvenu politiku od Republike Srbije. Odgovornost je u ovom smislu dvostrana. Pošto je zdravstveno osiguranje obavezno, država mora da aktivira mehanizme za sprovođenje preventivnih pregleda. Sa druge strane, građani i građanke su obavezni da se odazovu ovim pozivima. Ovo je jedan od boljih predloga, koji će doprineti povećanju preventive i smanjenju stope smrtnosti. Posmatrano iz ugla finansija, predložene mere će doprineti i smanjenju troškova na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, što će ujedno doprineti boljem kvalitetu pružanja zdravstvenih usluga.

Važno je napomenuti da svi moraju da nauče da se više brinu o sopstvenom zdravlju i da je ovo jedan od načina da se naša zdravstvena politika unapredi, odnosno da dosegne viši nivo. Sankcija predviđena Nacrtom zakona o zdravstvenom osiguranju će postojati samo ako se građani i građanke ne odazovu pozivu na preventivni pregled u slučaju oboljenja od konkretne bolesti do sledećeg poziva, odnosno skrininga (od dve do tri godine).