Savez udruženja pacijenata Srbije

Druga redovna skupština Saveza udruženja pacijenata Srbije je održana 12. februara 2015. godine u Centru za inkluziju, inovaciju i integraciju. Pravni skener je kao član Saveza učestvovao u radu skupštine.

Na Skupštini je predstavljen program kao i ciljevi Saveza za 2015. i 2016. godinu, a za novog predsednika Saveza izabran je Damjan Damnjanović iz Udruženja za borbu protiv dijabetesa grada Beograda „Plavi krug.“