Saradnja sa lokalnim organima vlasti u Valjevu

Pravni Skener je u oktobru ove godine u okviru trogodišnjeg regionalnog projekta “Aktivna inkluzija i prava Romkinja na zapadnom Balkanu” (CARE International) u saradnji sa romskim ženskim cetrom “Bibija” na realizaciji projekta “Aktivna lokalna zajednica u borbi protiv nasilja nad Romkinjama” obavio razgovore sa predstavnicima lokalne samouprave grada Valjeva, Centra za socijalni rad kao i načelnikom PU Valjevo.

Predstavnici lokalne samouprave istakli su da grad Valjevo ima usvojena strateška dokumenta koja se odnose na položaj manjina kao i Lokalni akcioni plan za Rome koji se sprovodi od 2006. godine. Takodje Skupština grada je, među prvima u Republici Srbiji, osnovala i Savet za rodnu ravnopravnost. Međutim, ovo telo se ne finansira iz lokalnog budžeta tako da je rad ovog saveta skoro nemoguć.

Direktor Centra za socijalni rad je upoznao predstavnike Pravnog skenera sa organizacijom Centra, primerima dobre prakse, kao i problemima sa kojima se u radu suočavaju. U okviru Centra radi i savetovaliste za porodice u riziku kao i sigurna kuca koja pruža utočište oštećenima prilikom izvršenja porodičnog nasilja.

Načelnik policijske uprave je istakao kako policija ima dobru saradnju sa lokalnim organima u cilju sprečavanja nasilja nad ženama kao i da ne vode posebnu evidenciju prijava nasilja u porodici nad Romkinjama.

Svi prikupljeni podaci u ovim razgovorima biće dalje analizirani i upotrebljeni u svrhu nastavka realizacije započetog projekta.