Saopštenje povodom učestalih sukoba između zdravstvenih radnika i pacijenata

Poslednjih nekoliko meseci u mnogim dnevnim novinama se mogu pročitati vesti o napadu pacijenata na lekare i medicinske sestre. Sa druge strane, ranije smo čitali novinske članke o radu lekara na štetu pacijenata. Uzimajući u obzir ove dve činjenice moglo bi se zaključiti da se uloge žrtava menjaju. Ipak, ono što ostaje jeste veliki problem u organizaciji zdravstvenog sistema koji očigledno dovodi do narušavanja odnosa lekara i pacijenata.

Mada se odnos lekara i pacijenata može posmatrati kao partnerski, ali i kao obligacionopravni, ponovo napominjemo da oni nemaju suprotstavljene interese. Kada govorimo o partnerskom odnosu, on predstavlja odnos poverenja, razumevanja i obostranog zadovoljstva. Obligacionopravni odnos je zasnovan na zdravstvenom osiguranju. U tom odnosu imamo korisnike i pružaoce usluga. Kao i u prethodnom odnosu, partnerskom, i u ovom odnosu nemamo suprotstavljene strane.

Međutim, loša organizacija zdravstvenog sistema, a posebno sistema zdravstvenog osiguranja dovela je do nezadovoljstva obe strane i pojavu nasilja između lekara i pacijentata. Da bi se rešio ovaj problem, država ne bi smela da uvodi represivne mere i produbljuje problem, već treba da otkloni uzroke nezadovoljstva.

Kao i uvek, mi osuđujemo svaki vid nasilja, te apelujemo na nadležne državne organe da usmere reformu zdravstvenog sistema u pravcu koji će uspostaviti stari odnos poverenja i razumevanja između zdravstvenih radnika i pacijenata.