Publikacija „Monitoring javnih politika: efekti Dekade Roma na položaj Romkinja u Republici Srbiji“

U okviru regionalnog projekta “Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu”, Bibija je u saradnji sa partnerskim organizacijama “Romani cikna” – iz Kruševca, “Pravni skener” – Beograd i Ženski romski centar Veliki Crljeni iz Lazarevca objavila je publikaciju “Monitoring javnih politika: efekti Dekade Roma na položaj Romkinja u Republici Srbiji”.

Monitoring javnih politika – efekti Dekade Roma na položaj Romkinja u Republici Srbiji

Monitoringo katar e publicane politike – e efekata save dija e Dekade e Romengi po statuso e Romjango ande Srbija