Promocija prava pacijenata u Srbiji

Tim „Pravnog skenera” je krajem januara imao nekoliko aktivnosti koje su uključivale posete zdravstvenim ustanovama u Beogradu, Kraljevu i Subotici.

24. januara posećeno je nekoliko ustanova na području Beograda-obišli smo Dom zdravlja Savski venac, Institut za urologiju i nefrologiju kao i Dom zdravlja u Banjici. Slično dosadašnjim aktivnostima naše organizacije, upoznali smo pacijente sa našim radom, i što je važnije, dali informacije koje se tiču ostvarenja zdravstvene zaštite.

Takođe, prethodnih dana smo obišli i domove zdravlja u Kraljevu i Subotici gde smo imali priliku da razgovaramo sa Zaštitnicima pacijentovih prava u pomenutim ustanovama. Pritužbe pacijenata zbog kojih se obraćaju Zaštitniku pacijentovih prava u ovim ustanovama su slične i uglavnom se odnose na duge liste čekanja kao i mali broj lekova koje pokriva osiguranje.

Posetu ovim gradovima smo iskoristili i za prikupljanje potpisa za peticiju za usvajanje Zakona o pravima pacijenata i njegovu primenu i želimo da istaknemo da smo u oba grada naišli na zadovoljavajući odziv građana.