Promocija knjige „Smernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama“

Pravni skener je prisustvovao promociji knjige „Smernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama“ u svečanoj sali dekanata Medicinskog fakulteta. Knjigu su objavili Gradska organizacija gluvih Beograda, Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika i Studentska unija, uz podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Prisutnima su se obratili: Predstavnik Medicinskog fakulteta, Antonije Veličković – Studentska unija medicinara, Hari Colja-predsednik Gradske organizacije gluvih Beograda, Desanka Žižić-urednica knjige i predsednica Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika.

Osobe koje su gluve i služe se znakovnim jezikom susreću se sa sličnim problemima kao osobe koje potiču iz drugačijeg jezičkog i kulturnog okruženja. Smernice su nastale kao potreba da se o pitanjima vezanim za gluvoću informiše društvena zajednica, prvenstveno zdravstveni radnici, ali i drugi koji su profesionalno uključeni u rad sa gluvima.

Nadamo se da će knjiga doprineti unapređenju kvaliteta života gluvih i nagluvih osoba i omogućiti im da se aktivno uključe u sve sfere društva.