Poseta romskom naselju u Beogradu

Tim Pravnog skenera, u okviru projekta “Zaštitnik prava pacijenata: jednaka prava za sve pacijente“, podržanog od strane Fonda za otvoreno društvo, posetio je Orlovsko naselje u Beogradu. Tokom posete ovom legalizovanom romskom naselju na teritoriji opštine Zezdara, u kome žive romske porodice raseljene iz nekoliko neformalnih naselja na teritoriji grada, razgovarali smo sa Romima o problemima sa kojima se najčešće susreću, o njihovom viđenju zdravstvene zaštite koju im pružaju medicinske ustanove, uslovima koje imaju pri poseti lekaru kao i o saradnji sa medijatorkama u lokalnim zdrvastvenim centrima.

Takođe, ukazali su nam na problme pri dobijanju adekvatne zdravstvene zaštite odraslih i dece, uzroke nedovoljne obaveštenosti o pravima u okviru zdravstvene zaštite. Intervujisane žene ukazale su nam na probleme pri zakazivanju pregleda na koje dugo čekaju, na neprijatnosti prilikom porođaja i pregledima u ginekološko-akušerskim ustanovama, kao i na naplaćivanje pregleda dece u pojedinim bolnicama.