Pomoć u ostvarivanju prava

NEDELjNIK NAPRED, Valjevo 12.01.2012.

Nedovoljna informisanost građana u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, njihovo nepoverenje u rad sudova, kao i otpor relevantnih institucija prema primeni novih zakonskih okvira, bili su povod grupi mladih pravnika, predvođenih Valjevkom Marinom Mijatović da osnuju nevladinu organizaciju ,,Pravni skener’’. Detektujući navedeno kao bazu za kršenje prava pacijenata, oni su pre gotovo godinu dana pokrenuli priču koja ima za cilj da pomogne građanima u ostvarivanju prava iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite.

-Mi smo obuhvatili mnogo veću oblast od prava pacijenata i pored zdravstvene zaštite uključili i zdravstveno osiguranje, socijalnu zaštitu i prava na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Kroz istraživanje, pre našeg osnivanja, shvatili smo da su sva ta prava povezana i da je teško izbaciti bilo koje od njih. Jedino se ne bavimo korupcijom, to smo ostavili nekom drugom. Dakle, cilj nam je direktna veza i pomoć korisnicima zdravstvene i socijalne zaštite, osiguranja i penzijsko-invalidskog osiguranja-kaže za ,,Napred’’ Marina Mijatović, direktorka ,,Pravnog skenera’’.

Iako postoje manje od godinu dana, oni su već stekli reputaciju ozbiljnog i beskompromisnog partnera u ostvarivanju ovih prava, a za savete i pomoć obraćaju im se građani širom Srbije.

-Pitaju nas kako da ostvare neko pravo u PIO, gde i kako da se leče, kome da se obrate za upute, koja je procedura da bi se lečili u drugim bolnicama. Bilo je slučajeva ozbiljnih lekarskih grešaka gde su ljudi ostali bez nekog organa. Imamo situacije da su sudski postupci okončani, ne u korist oštećenih, pa nam se ljudi obrate sa molbom da pogledamo papire i dokumentaciju i da objavimo tekst o tome. Čak nam govore da smo za sada jedini koji otvoreno pišemo i bar na taj način pomažemo, ako se to može nazvati pomoć. Kao udruženje ne možemo da zastupamo stranke u krivičnim i parničnim postupcima, ali imamo odličnu saradnju sa jednim Beogradskim advokatom-navodi ona.

Komentarišući ulogu zaštitnika prava paicijenata, ona navodi da su to pravnici iz zdravstvenih institucija, koje postavlja direktor i da je ,,jasno da štite kolege’’. Iako im se može podneti prigovor, odgovor se retko dobija u zakonskom roku od osam dana, a još ređe se konstatuje da je on bio osnovan, smatra Mijatovićeva.

-Mi pod pokroviteljstvom Fonda za otvoreno društvo, počinjemo projekat koji će se baviti monitoringom rada zaštitnika prava pacijenata u Kolubarskom i Mačvanskom okrugu i Beogradskoj opštini Zvezdara. Proverićemo koliko su pacijenti informisani o svojim pravima, da li znaju koji su mehanizmi zaštite kada su im ona povređena, kakav je stav medicinskih radnika o tome, kakva je efikasnost rada zaštitnika…Drugi deo projekta se odnosi na zaštitu prava pacijenata Romske populacije u koji su, pored nas uključene i neke Romske organizacije, među kojima je i Romski centar za demokratiju iz Valjeva.

S.S.T.