Podržite donošenje zakona o zaštiti prava pacijenata

Traženje lekarske pomoći ne bi smelo da bude bolno iskustvo.

Ukoliko

• zdravstveni radnici nisu ljubazni
• ne poštuju vas
• odbijaju da vam pruže medicinsku uslugu zato što nemate novac
• ne dobijate sve informacije o vašoj bolesti i metodama lečenja
• ne dozvoljavaju vam da sami izaberete svog lekara ili da vidite svoju medicinsku dokumentaciju

Kako može da se izleči?

Progovorite. Prijavite. Ako ne prijavite da su vaša prava prekršena, to će nastaviti da se dešava. I vama i drugima.

POTPISNICI PETICIJE