Plan da se pacijentima tretiranim ETC-om da pravo da kažu ’’NE’’

Svake godine u javnom sistemu mentalnog zdravlja federalne jedinice Viktorija (Australija) se izvrši više od 6600 tretmana električnim šokovima protiv volje pacijenata, u koje spadaju i deca starosti od 13 godina.

Pacijenti sa mentalnim oboljenjima, jakom depresijom, psihozama i katatonijom će uskoro imati više prava da se odupru nedobrovoljnim terapijama ECT-om (Elektrokonkluzivna terapija), s obzirom da je nakon 25 godina izvršena promena akta koji uređuje oblast mentalnog zdravlja u sistemu javnog zdravstva Viktorije (Victoria’s Mental Health Act).

Nacrt zakonodavnog akta takođe zabranjuje kontraverznu proceduru primene pomenute metode na deci mlađoj od 13 godina, iako se psihijatri protive ovakvom rešenju uz tvrdnju da je ova vrsta tretmana ‘’koja spasava život’’ neophodna za pacijente svih starosnih dobi.

Viktorija je ostala jedina federalna jedinica u Australiji koja dozvoljava primenu ECT bez saglasnosti pacijenta i bez nadzora spoljnog odbora za reviziju.

Sa druge strane zdravstvene ustanove su zabrinute da će veća mogućnost za zabranu primene ECT u 34 klinike licencirane za pružanje ovog tretmana, dovesti do toga da oboleli pacijenti čekaju previše drugo na ovu zdravstvenu uslugu.

Eksperti iz St.Vincent bolnice i odseka za psihijatriju Univerziteta u Melburnu strahuju da bi mere kao što su zatvroska kazna za nelegalnu primenu ECT, mogle da odvrate iskusne eksperte od pružanja prakse u ovoj oblasti.

Opšti izveštaj u oblasti psihijatrije za 2010-2011 godinu, koji će uskoro biti prezentovan javnosti, pokazuje da iako je danas manji broj pacijenata koji prima ovu terapiju, u odnosu na broj iz 2004 godine, oni sada, u proseku, primaju 11 tretmana, što je za tri više u odnosu na period od pre 7 godina.

Dokumenti pribavljeni po osnovu pristupa informacijama od javnog značaja pokazuju da je u periodu između Maja 2009 godine i Marta 2011, na deci starosti od 13 do 19 godina, obavljeno 313 sesija tretmanom ECT, a osobama između 20 i 30 godina starosti je pruženo 3648 tretmana.

Građani Viktorije u svojim 40-tim čine glavni deo onih koji su tretirani, sa ukupno 7087 sesija, a iza njih su osobe u 50-tim godinama koje su tretirane sa 6481 sesijom. Pacijenti stariji od 90 godina su tretirani 179 puta.

Oko 6625 tretmana je pruženo protiv volje pacijenata, što čini oko 35% od ukupno 1721 građana Viktorije na kojima je primenjena ova metoda.

Nacrt predloženih izmena zakona, propisuje da će Komisija (Tribunal) sastavljena od tri člana razmatrati sve aplikacije za primenu ECT na osobama starosti od 13 do 17 godina, bez obzira na to da li su one dale saglasnost za primenu ovog tretmana ili ne.

Međutim, psihijatri će i dalje imati mogućnost da primene do tri tretmana ETC-om, bez saglasnosti pacijenta ili saglasnosti Komisije, ukoliko je reč o hitnim slučajevima, tj. pacijentima u životnoj opasnosti.

Vodeći psihijatar države Viktorija, Dr. Ruth Vine ističe da je ETC jedan od najefikasnijih i najbezbednijih metoda lečenja ove vrste pacijenata.

‘’Postojeća upotreba ECT-a uz korišećenje anestetika i strogo nadgledanom upotrebom doze sredstava za opuštanje mišića, izgleda veoma drugačije od jezive slike koju javnost i dalje ima u vezi sa ovim tretmanom’’ ističe Dr.Vine.

Portparol Ministarke zdravlja Mary Wooldridge, Michael Moore, je istakao da će nacrt zakona prerpeti značajne izmene, kako bi se radno opterećenje doktora prilagodilo blagovremenoj primeni ovog tretmana.

Niko nije pitao:’’Zašto?’’

S obzirom da je na Amandi Thorburn primenjeno 19 sesija ETC na obe strane mozga, nakon čega je samopovređivanje, kao posledica njenog oboljenja, počelo još više da se ispoljava, ona je dovela u pitanje primenu ove vrste terapije.

‘’Pomislila sam, da li oni koriste ovu metodu zato što je njena primena lakša, nego da sede i pričaju samnom kako bi otkrili u čemu je stvarno problem?’’ rekla je gospođa Thorburn.

‘’Poslali su me kući, a ja i dalje primam tri terapije ECT nedeljno i ne primećujem bilo kakvo poboljšanje’’

‘’Nisu me pitali zašto čujem glasove, niti koju sam traumu preživela u životu, a koja me je dovela u ovu situaciju’’

Ova dvadesešestogodišnjakinja je iskusila sve aspekte javnog zdravstvenog psihijatrijskog sistema, kao dobrovoljno, ali i protiv svoje lečena pacijentkinja, u proteklih 10 godina.

Ona trenutno nije na lekovima, studira na TAFE, verena je i uskoro će se udati, a deo je nove koalicije za Mentalno zdravlje, Ljudska prava i Reformu zakona u Australiji.

link: www.heraldsun.com.au