Vesti

Vesti

Bez ponuđača, ali sa brojnim propustima u javnoj nabavci Ministarstva zdravlja

Ministarstvo zdravlja je 18 januara 2017 godine na Portalu Uprave za javne nabavke objavilo poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku (šifra 1347843, broj 02/15)- Usluge lečenja odnosno pružanja zdravstvenih usluga od strane inostrane zdravstvene ustanove, kao i troškove ishrane i smeštaja pacijenata, pratioca i stručnog pratioca u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, dece uzrasta do 18 godina, ako u Republici Srbiji nije moguće uspostaviti dijagnozu, odnosno slanje uzoraka na ispitivanje u inostrane labaratorije.U pitanju je otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet usluga, a procenjena vrednost je 5.000.000,00 dinara (javna nabavka male vrednosti – član 39 Zakona o javnim nabavkama).

Opširnije »
Vesti

Još jedno odlaganje otvaranja javne nabavke

Ministarstvo zdravlja je 23. januara 2017. godine objavilo obaveštenje o novom odlaganju otvaranja ponuda opreme za potrebe Kliničkog centra Niš u okviru projekta “Rekonstrukcija četri klinička centra u Srbiji” (šifra 1325927, interni broj 8/2016). Otvaranje ponuda je zakazano za 20. februar 2017. godine u 12 časova.

Opširnije »
Vesti

Naručilac ignoriše pravo na zaštitu prava ponuđača u slučaju javne nabavke Ministarstva zdravlja za KC Niš

Od objavljivanja poziva za javnu nabavku opreme za potrebe Kliničkog centra Niš u okviru projekta “Rekonstrukcija četri klinička centra u Srbiji” 20. decembra 2016. godine, potencijalni ponuđači su Ministarstvu zdravlja prosledili brojna pitanja i predloge za izmenu konkursne dokumentacije. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ponuđači, „Medicom“ doo i

Opširnije »
Vesti

Izmene Krivičnog zakonika i zaštita od nasilja u porodici

Izmenama i dopunama Krivičnog zakonika se predviđa uvođenje tri nova krivična dela: proganjanje, polno uznemiravanje i prinudni brak, a sve radi usklađivanja nacionalnog krivičnog zakonodavstva sa Istanbulskom Konvencijom , koju je Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala 2013. godine . Ratifikovanjem Istanbulske konvencije Srbija se obavezala da će preduzeti mere kako

Opširnije »
Vesti

Stav Pravnog skenera o Nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju

Nacrt Zakona o zdravstvenom osiguranju predviđa obavezu odlaska građana na preventivni pregled, prvenstveno za maligne bolesti. Konkretna odredba predviđa da bi građani i građanke koji se ne odazovu na preventivne preglede mogli da izgube pravo da se leče o trošku zdravstvenog osiguranja u slučaju da kasnije obole od bolesti za

Opširnije »
Vesti

Saopštenje povodom smene direktorke Lekarske komore Srbije

Razrešenje direktorke Lekarske komore Srbije dr Vesne Jovanović predstavlja još jedan korak koji pokazuje da se lako smenjuju ljudi koji pokušaju da unaprede sistem. Pravni skener je, odmah nakon izbora nove direktorke 2015. godine, ostvario saradnju sa ovom institucijom. Prvi put nakon nekoliko godina možemo da kažemo da je Lekarska

Opširnije »
Vesti

Čemu služe liste čekanja?

Da bi se obezbedila pravičnost prilikom pružanja zdravstvenih usluga uvedene su liste čekanja. Liste čekanja predstavljaju liste na koje se upisuju pacijenti kojima je potrebna određena zdravstvena usluga koja nije hitna. Pravilnikom o listama čekanja (Pravilnik) regulisana je procedura pravljenja lista čekanja i način upisivanja pacijenata. U članu 2 Pravilnika

Opširnije »