Okrugli sto “Zajedno za prava pacijenata”

Okrugli sto “Zajedno za prava pacijenata”, u organizaciji Pravnog skenera, održan je 05. decembra 2012. godine, u Medija centru u Beogradu. Reč je o drugom okruglom stolu po redu, koji predstavlja deo aktivnosti na projektu “Prava pacijenata – odgovornost države” čiji su ciljevi zagovaranje donošenja Zakona o pravima pacijenata i promocija prava pacijenata.

Na drugom okruglom stolu su pored predstavnika civilnog sektora i nezavisnih institucija učestvovali i predstavnici državnih organa (Ministartsvo zdravlja, skupština opština i gradskog sekretarijata za zdravlje). Oni su međusobno, uz moderiranje pravnog tima Pravnog skenera, Marine Mijatović i Tamare Magdelinić, razmenili mišljenja, predloge i sugestije o značaju donošenja Zakona o zaštiti prava pacijenata.

Cilj održanih okruglih stolova je bio da se, paralelno sa raspravama koje je organizovalo Ministarstvo zdravlja, aktivnije uključe i sve zainteresovane društvene grupe u donošenje novog Zakona o zaštiti prava pacijenata. Na taj način se izneti predlozi objedinjuju sa ciljem unapređenja sistema zaštite prava pacijenata u formi zaključaka. Zaključci sa okruglih stolova “Kako lečiti boljke sistema” i “Zajedno za prava pacijenata” su predati Ministarstvu zdravlja i Narodnoj skupštini, kao nadležnim državnim institucijama.