Nove aktivnosti u implementaciji projekta “Zaštitinik prava pacijenata”

Tim Pravnog skenera je u okviru projekta ’’Zaštitnik prava pacijenata: jednako prema svim pacijentima’’, podržanog od strane Fonda za otvoreno društvo, nastavio sa posetama domova zdravlja i bolnica.

U skladu sa tim, članovi tima su obišli domove zdravlja u opštinama Ub i Zvezdara, Kliničko bolnički centar Zvezdara, ogranak doma zdravlja Zvezdara u naselju Mirijevo i romska naselja u opštinama Ub, Lajkovac i Mionica.

Prilikom posete domu zdravlja Zvezdara, tim Pravnog skenera je imao sastanak sa direktorkom Draganom Trifunović-Balanović i zaštitnikom prava pacijenata. Osim toga, obavljeni su i intervjui sa pacijentima koji se leče u ovoj ustanovi, te zaposlenim lekarima i medicinskim osobljem. U okviru ovog doma zdravlja rade dve Medijatorke za pripadnike romske nacionalne manjine, koje u trenutku posete našeg tima nisu bile dostupne za razgovor.

Članovi tima su posetili ogranak doma zdravlja Zvezdara u naselju Mirijevo, gde je obavljen intervju sa načelnicom ovog ogranka Zoricom Pejović. Intervjui su obavljeni i sa zaposlenima u ovoj ustanovi, kao i sa pacijentima. Za ogranak u Mirijevu nadležan je zaštitnik prava pacijenata zaštitnik prava pacijenata u domu zdravlja Zvezdara.

U domu zdravlja Ub održan je sastanak sa zaštitnicom Vesnom Ilić, dok je sa direktorkom doma zdravlja obavljen samo neformalni razgovor, s obzirom da je ona na ovu funkciju imenovana svega deset dana pre posete. Anketirani su zaposleni u ovoj ustanovi i pacijenti koji se u njoj leče. Pri ovom domu zdravlja nema zaposlene zdravstvene medijatorke.

Članovi tima posetili su i gradsku bolnicu na Zvezdari u kojoj su obavili intervju sa Zaštitnicom prava pacijenata Natašom Pavlov, anketirani su zdravstveni radnici i pacijenti.

Tokom februara, članovi Pravnog skenera su posetili i romska naselja na teritoriji opština Lajkovac, Ub i Mionica, u saradnji sa organizacijom Romski demokratski centar iz Valjeva. Kroz sprovedene intervjue sa pripadnicima romske zajednice članovi tima su utvrdili kvalitet zdravstvene zaštite, zaštitu njihovih prava, te saradnju sa medijatorkama u lokalnim zdravstvenim centrima.

U Lajkovcu su sa anketiranim romskim porodicima obavljeni i razgovori o najčešćim problemima sa kojima se susreću. Prikupljeni su podaci o kvalitetu pružene zdravstvene zaštite i odnosu sa zdravstvenom medijatorkom. Posebna pažnja je posvećena izdavanju zdravstvenih knjižica i prevozu patronažnim kolima bolesnih do zdravstvenog centra u Lajkovcu, odnosno bolnice u Valjevu.

U romskom naselju u Ubu dobili smo informacije o pružanju zdravstvene zaštite u hitnim situacijama, problemima pri overi zdravstvenih knjižica, o zdravstvenoj zaštiti dece i žena (posebno trudnica ).

Najveći problem romskog naselja Nanomir koje se nalazi između Lajkovca i Mionice je nadležnost dva doma zdravlja, izbor lekara i overavanje zdravstvenih knjižica. U većem delu ovog naselja nema ni struje ni vode, posebno u delu koji pripada Lajkovcu.