Nacionalni konvent o EU – Sastanak radne grupe za poglavlje 28 (zaštita zdravlja)

Pravni skener je 10. februara 2015. godine prisustvovao sastanku radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) koja se odnosi na poglavlje 28 – zaštita potrošača i zaštita zdravlja.

Evropska unija bi trebalo da posveti veću pažnju zaštiti prava pacijenata i unapređenju celokupnog zdravstvenog sistema u Srbiji u svom Izveštaju o napretku Srbije kako bi se ostvario određeni napredak u tim oblastima.

Na sastanku je radna grupa definisala okvir za dalji rad, način komunikacije i razmenu predloga u cilju efikasnijeg postizanja rezultata vezanih za teme iz ovog poglavlja.