Konferencija – U susret novoj strategiji za unapređenje položaja Roma

Pravni skener je prisustvovao konferenciji “U susret novoj Strategiji za unapređenje položaja Roma” koja se održala u ponedeljak 9. februara 2015. godine u Klubu poslanika.

Konferenciju je organizovala Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društo Srbija. Na konferenciji je predstavljena “Polazna studija za izradu nove Strategije za inkluziju Roma” koja je uskladjena sa “Strategijom Evropa 2020”. Nova strategija predlaže da se u periodu do 2025. godine mere društvenog uključivanja Roma ostvaruju kroz četiri javne politike, odnosno četiri strateške oblasti. Jedna tema je posvećena zdravlju.

Pravni skener je kroz rad posebno ističe problem zdravstvene zaštite romske populacije i aktivno učestvuje u poboljšanju njhovog položaja u zdravstvenom sistemu. Rezultati naše prakse ukazuju da su prava Roma u prethodnih deset godina unapređena, ali ne dovoljno da se može govoriti o dostizanju osnovnih standarda.