Konferencija „Položaj Romkinja u Dekadi inkluzije Roma”

08.04.2014.- Pravni skener je prisustvovao Konferenciji na temu „Položaj Romkinja u Dekadi inkluzije Roma (2005-2015) koju su u okviru obeležavanja Međunarodnog dana Roma organizovali Savet za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i Romska ženska mreža. Konferencija je održana u Domu Narodne skupštine Republike Srbije.

Cilj Konferencije bio je da njeni učesnici, kako iz vladinog tako i iz civilnog sektora, izlože dostignute rezultate po relevantnim komponentama Dekade inkluzije Roma imajući u vidu rodni aspekt.

To je takođe bila prilika da se skrene pažnja na probleme koje Romi i Romkinje imaju u mnogim segmentima drušva – zapošljavanje, obrazovanje kao i stambena pitanja. S obziom da su Romi najbrojnija manjinska populacija u Srbiji, ipak su svakodnevno izloženi diskriminaciji i nasilju. Pored navedenih oblasti, značajno je napomenuti da im je zdravstvena zaštita često nedostupna mada je u jednom kraćem periodu bilo manjih pomaka.

Šef delegacije EU u Beogradu Majkl Davenport naveo je da je potrebna aktivnija uloga države u unapređenju položaja Roma kao i da je EU do sada donirala više od 50 miliona evra za programe koji pružaju pomoć Romima i Romkinjama u različitim oblastima.

Predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Stana Božović najavila je da će u završnoj fazi Dekade inkluzije Roma 2015. godine biti doneta nova strategija i novi akcioni plan koji će ukazati šta sve treba učiniti kako bi se položaj Roma poboljšao.