Konferencija ’’Lokalni ombudsman i medijacija’’

Pravni skener podržava rad organizacije Partneri za demokratske promene Srbija u unapređenju rada lokalnih ombudsmana u primeni medijacije.

U četvrtak, 10. septembra u Medija centru u Beogradu je održana konferencija ’’Lokalni ombudsman i medijacija’’ kojom je ozvaničen završetak istoimenog projekta. Organizacija Partneri za demokratske promene Srbija je u periodu od septembra 2014. do septembra 2015. godine sprovela ovaj projekat sa ciljem da ojača kapacitet kancelarija lokalnih zaštitnika građana, odnosno lokalnih ombudsmana Pančeva, Bačke Topole, Subotice i gradskih opština Vračar i Voždovac za unapređenje zaštite prava građana kroz primenu medijacije. Ovaj projekat je podržala Ambasada Kraljevine Holandije u Republici Srbiji, a sve aktivnosti su sprovođene u koordinaciji sa udruženjima lokalnih ombudsmana.

Projekat je doprineo rešavanju niza problema sa kojima se institucija lokalnog zaštitnika građana saočava u svakodnevnom radu.  Takođe, ovaj projekat je postavio osnove za efikasnije funkcionisanje ovih institucija, unapredio je vidljivost lokalnih ombudsmana i predstavio ove institucije kao efikasan mehanizam komunikacije između građana i institucija na lokalnom nivou, a sve sa ciljem sprovođenja postupka medijacije kao lakšeg, bržeg, jeftinijeg i efikasnijeg načina rešavanja konflikata među građanima.

U okviru projekta je obučena grupa od 20 novih medijatora, među kojima su pet lokalnih ombudsmana i zaposleni u tim institucijama. Jedan od najvažnijih rezultata je postignuta saradnja sa opštinom Voždovac, gde je uspostavljen pilot centar za pružanje besplatnih usluga medijacije za rešavanje sporova u lokalnoj zajednici. Svim učesnicima konferencije su podeljeni priručnici za medijaciju u kojima su predstavljena kako iskustva pilot centra i lokalnih zaštitnika građana u primeni medijacije, tako i saveti i smernice za uspostavljanje sličnih sistema za rešavanje sporova i sve specifičnosti u rešavanju sukoba u lokalnoj zajednici.

Više o projektu na www.partners-serbia.org