Javna rasprava Zakona o zaštiti prava pacijenata

U organizaciji Ministarstva zdravlja, u Beogradu je održana javna rasprava povodom Nacrta Zakona o zaštiti prava pacijenata i Nacrta Zakona o zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama. Tim Pravnog skenera, kao jedan od učesnika, upoznao je ministarku zdravlja i prisutne sa ciljevima i aktivnostima projekta „Prava pacijenata – odgovornost države”, kojim se vrši javno zagovaranje donošenja posebnog Zakona o zaštiti prava pacijenata i definisanje odredbi koje će na kvalitetan i održiv način pružiti zaštitu prava pacijenata.

Ministarka zdravlja, prof. dr Slavica Đukić Dejanović, istakla je važnost učešća i doprinosa nevladinih organizacija u procesu donošenja zakona i da će se predlozi koji budu izneti na raspravi i dostavljeni naknadno Ministarstvu uzeti u obzir prilikom finalnog teksta Zakona o zaštiti prava pacijenata.

Ministarka je najavila brojne novine koje su predviđene novim zakonima, a koje će se odnositi na odnos zdravstvenih radnika i pacijenata, i naglasila značajnu funkciju budućih zaštitnika prava pacijenata i uslove koji se moraju obezbediti da bi njihov rad bio nezavisan i nepristrasan.

Skupu se obratila i v.d. šefa Misije OEBS-a u Srbiji Pola Tidi koja je dala svoju punu podršku poboljšanju pravnog okvira zaštite prava pacijenata kao važnog elementa u ostvarivanju zaštite ljudskih prava građana.