Javna rasprava o Zakonu o zaštiti prava pacijenata

Organizacija Pravni skener juče je u Medija centru održala okrugli sto „Kako lečiti boljke sistema”, kojim je otvorena javna rasprava o Zakonu o zaštiti prava pacijenata, koji bi trebalo uskoro da uđe u skupštinsku proceduru. Okrugli sto deo je projekta „Prava pacijenata – odgovornost države”, koji se realizuje uz podršku USAID i ISC sa ciljem podizanja svesti građana o pravima pacijenata kao i što bržem donošenju zakona u ovoj oblasti.

Tom prilikom, predstavnici civilnog sektora, Etičkog odbora Ministarstva zdravlja, kao i predstavnici kancelarije zaštitnika građana i kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti izneli su svoja zapažanja, sugestije i ukazali na nedostatke postojećih predloga Zakona o zaštiti prava pacijenata. Zaključci će biti predstavljeni na posebnom okruglom stolu na koji će biti pozvani predstavnici nezavisnih institucija, Ministarstva zdravlja i Odbora za zdravlje i porodicu Narodne skupštine.

Uključivanjem svih zainteresovanih strana i relevantnih faktora u proces nastanka teksta Zakona o zaštiti prava pacijenata, stvoriće se mogućnost da zakonska rešenja budu održiva, i da se prava pacijenata regulišu na sistematičan i sveobuhvatan način, uz jake mehanizme zaštite.

Civilni sektor i nezavisna tela o zaštiti prava pacijenata