Implementacija projekta “Zaštitinik prava pacijenata: jednako prema svim pacijentima”

Tim Pravnog skenera je, prema projektu “Zaštitinik prava pacijenata:jednako prema svim pacijentima” koji finansira Fond za otvoreno društvo, krajem januara posetio domove zdravlja u Mionici, Lajkovcu i Valjevu kao i bolnicu u Valjevu.

Prva lokacija koju smo obišli je dom zdravlja u opštini Mionica, u kojem smo razgovarali sa v.d. direktorkom Biljanom Nikolić, medicinskim osobljem i pacijentima.

U domu zdravlja u Lajkovcu sastanku su prisustvovali direktorka Jovanka Gomilanović i zaštitnik Svetolik Jevtić. Takođe, razgovor smo obavili i sa zdravstvenom medijatorkom.

U sedištu okruga, Valjevu, posetili smo bolnicu i dom zdravlja. U bolnici smo razgovarali sa direktorom Ilijom Tripković, zaštitnicom Zoricom Stanković, lekarima različitih specijalnosti i medicinskim sestrama. U domu zdravlja informacije o primeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti dobili smo od direktora Milivoja Simovića i glavne medicinske sestre Gordane Simić.

U svim navedenim domovima zdravlja i bolnici anketirali smo zdravstvene radnike i pacijenete. Pacijentima smo podelili liflete koji sadrže prava pacijenata, mehanizme zaštite i kontakte nadležnih organa.

Pravni skener će detaljne informacije o monitoringu i rezultatima, kao i zaključke i preporuke izneti u finalnom izveštaju koji će biti predstavljen u Valjevu i Beogradu.