Henri Ford će morati da isplati naknadu

Henri Ford će morati da isplati naknadu porodici glubog pacijenta.Optuženi su da nisu obezbedili tumača za znakovni jezik gluvoj osobi.

Zdravstveni sistem Henry Ford lociran u Detroitu će morati da isplati 70.000$ novčane naknade članovima porodice pacijenta kojem nije obezbeđen tumač za znakovni jezik tokom njegove hospitalizacije 2004 godine. Isplata će biti izvršena na osnovu sporazuma sklopljenog sa Ministarstvom pravde SAD.

Sporazum koji sadrži 42 strane, je rezultat istrage koju je sproveo sektor za ljudska prava pri Ministarstvu pravde i kancelarija javnog branioca za distrikt Istočnog Mičigena, po osnovu prigovora Debra-e Miller, Patricia-e Miller i sada pokojnog Jamesa-a W. Miller-a. U prigovoru se navodi da ovaj zdravstveni sistem nije obezbedio tumača za znakovni jezik gluvih tokom dvomesečnog boravka James-a W. Miller-a u Kingwood bolnici u Ferndale-u, kao psihijatrijskoj ustanovi. Takva situacija je onemogućila ‘’adekvatnu komunikaciju sa medicinskim osobljem’’, navodi se u sporazumu.

Nedostatak tumača je naudio pacijentu, jer nije mogao da uspostavi komunikaciju sa medicinskim osobljem, a samim tim ni da učestvuje prilikom određivanja terapije i tretmana. Stav javnog branioca je da zdravstveni sistem nije uspostavio adekvatan režim komunikacije sa gluvim pacijentima i osobama sa oštećenim sluhom.

‘’Ovaj sporazum omogućava Henry Ford sistemu zdravstvene zaštite, kao i federalnoj vladi, da ostvare zajednički cilj da se za gluve osobe i one sa oštećenim sluhom, obezbedi komuniciraju sa lekarima, a time i jednak sistem zdravstvene zaštite, posebno u kritičnim situacijama po njihovo zdravlje’’, izjavila je u svojoj izjavi Barbara McQuade javni branilac za Istočni district države Mičigen.

Zdravstveni sistem mora da obuči pripadnike svog osoblja a sve kako bi zadovoljlili standarde propisane ’’Aktom za Amerikance sa posebnim potrebama’’, time što će obezbediti servise koji će pružati asistenciju gluvima osobama ili onima sa oštećenim sluhom. Svaka ustanova mora imenovati ADA administratora i ADA asistente u službi za urgentne intervencije, klinikama i zdravstvenimn centrima, kako bi se osigurala pomoć prilikom pružanja usluga.

‘’Veoma smo tužni I žao nam je zbog slučaja koji se dogodio’’ izjavio je Marco Capicchioni, potpredsednik Henry Ford zdravstvenog centra.

Henry Ford je izjavio da će uneti poboljšanja u svim sektorima u roku od 120 dana. Oni tvrde da već nekoliko godina unazad poseduju tumače za gluve osobe i one sa oštećenjim sluhom.

Tokom 2011, ovaj zdravstveni sistem je obezbedio 37000 radnih sati tumača za znakovni jezik u cilju poboljšanja komunikacije sa pacijentima. Sistem je koštao 1.5 miliona dolara.

Preuzeto sa www.detroitnews.com