Fokus grupa o pravima pacijenata

Pravni skener, u saradnji sa Kancelarijama Republičkog i Pokrajinskog Ombudsmana, i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u okviru projekta „Nezavisna i efikasna institucija kao garant zaštite prava pacijenata” u petak, 12. aprila 2013. godine, organizovao je fokus grupu u Novom Sadu. Cilj okupljanja je diskusija o iznalaženju najboljeg rešenja za organizovanje instituta zaštitnika prava pacijenata.

U prisustvu predstavnika civilnog sektora, Regionalne lekarske komore Vojvodine, Gradske uprave za zdravstvo Novi Sad, Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, kao i zaštitinika pacijentovih prava, razmenjena su dosadašnja iskustva u radu zaštitnika pacijentovih prava, prednostima i manama postojećih zakonskih rešenja i odredbama u Predlogu Zakona o pravima pacijenata koje je Vlada Republike Srbije uputila u skupštinsku proceduru.

Zajednički stav svih učesnika fokus grupe je da uređenje instituta koji treba da štiti prava pacijenata na način koji je definisan Predlogom Zakona o pravima pacijenata nije dobar, i to iz više razloga: sam naziv savetnik nije adekvatan, jer su nadležnosti sužene i nije jasno kojim ingerencijama raspolaže, ko ga imenuje i finansira; takođe, nije uređen postupak po prigovoru, niti je jasno definisan odnos savetnika kao inokosnog organa i Saveta kao kolegijalnog organa. Iz navedenih razloga, nužno je revidirati postojeći Predlog u delu koji se odnosi na mehanizme zaštite i urediti organizaciju i funkcionisanje instituta zaštitnika na način koji odgovara potrebi promptne i pune zaštite prava pacijenata.

Predlozi i mišljenja izneti na fokus grupi u Novom Sadu biće sastavni deo Platforme koja će biti izrađena kao rezultat svih aktivnosti, a u cilju definisanja optimalnog i održivog rešenja za organizaciju instituta koji će pružati efikasnu zaštitu pravima pacijenata.