Edukacija roma i romkinja o lošim posledicama nasilja u porodici

Pravni Skener je tokom septembra meseca ove godine započeo realizaciju projekta “Aktivna lokalna zajednica u borbi protiv nasilja nad Romkinjama” kao partner romskog ženskog centra “Bibija” u okviru trogodišnjeg regionalnog projekta “Aktivna inkluzija i prava Romkinja na zapadnom Balkanu” (CARE International).

Aktivnosti su sprovedene u gradu Valjevu u dva romska naselja Bair i Gornja Grabovica. Tokom sprovođenja aktivnosti veliku podršku pružile su organizacije “Dijalog” i “Romski centar za integraciju Roma Valjevo”.

Održane su četiri radionice od kojih su dve bile posvećene sprečavanju nasilja nad Romkinjama, a ostale značaju zaštite reproduktivnog zdravlja Romkinja. Na ovim radionicama pravni tim Pravnog skenera je učesnike upoznao o problemu nasilja u porodici, šta je nasilje, kako ga prepoznati, kako ga prijaviti, koje vrste nasilja postoje, kao i zakonska rešenja predviđena postojećima zakonima.

romiromi2

Za drugi deo projekta, koji je bio posvećen zaštiti reproduktivnog zdravlja, Pravni skener je angažovao ginekološkinju Zdravstvenog centra Valjevo, doktorku Željku Marić koja je sa medicinskog aspekta govorila o važnosti zaštite reproduktivnog zdravlja, sa posebnim osvrtom na probleme Romkinja, kao i o značaju planiranja porodice. Ovom dijalogu prisustvovao je i znatan broj muške Romske populacije.

Uočene su određene razlike između pripadnika Romske populacije ova dva Romska naselja uslovljene pre svega blizini gradskog jezgra, dostupnosti institucija, kao i razlike u kvalitetu života Roma u ova dva naselja. I pored razlika može se zaključiti da su problemi Roma u oba naselja uglavnom isti. Takođe, značajno je naglasiti da je opšti društveni i socijalni položaj Roma, a posebno Romkinja, dosta loš. Zbog svega navedenog i dalje je potrebno aktivno raditi na edukaciji kako bi se otklonili ili bar u najvećoj meri ublažili problemi sa kojima se suočava romska populacija.